FRUTA FRUTA Acai cafe

FRUTA FRUTA açai cafe 是日本専门贩售水果类甜点的人气名店。擅长将超级水果巴西苺制成健康甜点açai bowl,以健康的概念为甜点带入新元素。
  • 营业时间:

    周一~周日 11:00~22:30

  • 客服电话: (02)2723-0395
  • 官方网站: