Folli Follie

来自希腊的Folli Follie,负责创造、生产、配销包含有珠宝、手表、配件和企业礼品等商品给全球时尚的男女们。Folli Follie於1982年由现任总裁Dimitris和总裁夫人Ketty Koutsolioutsos创立。设计风格强、搭配性高、加上亲切的价格政策,使得Folli Follie从发源地希腊拓展版图至欧美,并席卷亚洲各国。

  • 营业时间:

    周日~周三 11:00 ~ 21:30
    周四~周六 11:00 ~ 22:00

  • 客服电话: (02)8712-3201
  • 官方网站: